CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Aktualności / Ogłoszenia

Zmiana wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Od 11 marca 2022 r. w Chocianowie wzrasta wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegóły w załączniku.

09.03.2022