Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Strona główna

Godziny pracy spółdzielni
     Poniedziałek    7.00-15.00
 

     Wtorek           7.00-16.00

 
     Środa             7.00-15.00  
     Czwartek       7.00-15.00  
     Piątek            7.00-14.00  


Godziny pracy kasy

Wtorek  10.00 - 15.00


przerwa:  11.00 - 11.30

 

Adres i telefony

Chocianów, ul.Trzebnicka 7a

sekretariat: (76) 818 50 98

GZM: (76) 818 55 01

czynsze: (76) 818 50 50


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie członków Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się o godzinie 17.00 w Domu Działkowca „ Stokrotka " przy ulicy Trzebnickiej 20 w Chocianowie według niżej przedstawionego harmonogramu:

25.04.2016

Apel do mieszkańców budynku

W związku z licznymi skargami i uwagami lokatorów w sprawie uciążliwości, jakie występują z tytułu posiadania psów i kotów w lokalach mieszkalnych (np. głośne szczekanie, wycie, zanieczyszczanie klatek schodowych, piwnic, piaskownic itp.) Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie jako Administrator budynku informuje, że:

17.04.2015

Dyżury konserwatorów:

 

17.04.2015

Apel

Z uwagi na występujące akty wandalizmu w zasobach spółdzielczych uprasza się mieszkańców zasobów spółdzielczych o bieżące telefoniczne zgłaszanie na Policję zauważonych nieprawidłowości.

20.03.2015

Prosimy o zgłaszanie na Komisariat Policji w Chocianowie zaobserwowanych naruszeń prawa

Telefony kontaktowe:

  • w godzinach rannych i popołudniowych: 76 846 33 95 lub 997
  • wieczorem oraz w godzinach nocnych: 997
08.03.2015