Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Strona główna

Godziny pracy spółdzielni
Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek 7.00-16.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-14.00

 

Godziny pracy kasy
Wtorek 10.00-15.00

 

Adres i telefony
Chocianów, ul.Trzebnicka 7a
sekretariat: (76) 818 50 98
GZM: (76) 818 55 01
czynsze: (76) 818 50 50

Lokal użytkowy do wynajęcia

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie z siedzibą przy ul. Trzebnikiej 7a posiada do wynajmu lokal użytkowy o pow. 92,90 m2 zlokalizowany w budynku administracyjno-usługowym przy ul. Trzebnickiej 7a (parter) w Chocianowie. 

Podania o wynajem lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Trzebnickiej 7A (sekretariat) najpóźniej do dnia25.05.2018 r. do godz. 1000

Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie w godzinach pracy Spółdzielni a wszelkich informacji technicznych udzielą pracownicy działu GZM tel. (76) 8185 098 w.14 Informacje związane z kosztami najmu lokalu można uzyskać w księgowości pok. nr 4 tel. (76) 8185 098 w. 24.

17.05.2018

Apel do mieszkańców budynku

W związku z licznymi skargami i uwagami lokatorów w sprawie uciążliwości, jakie występują z tytułu posiadania psów i kotów w lokalach mieszkalnych (np. głośne szczekanie, wycie, zanieczyszczanie klatek schodowych, piwnic, piaskownic itp.) Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie jako Administrator budynku informuje, że:

17.04.2015

Apel

Z uwagi na występujące akty wandalizmu w zasobach spółdzielczych uprasza się mieszkańców zasobów spółdzielczych o bieżące telefoniczne zgłaszanie na Policję zauważonych nieprawidłowości.

20.03.2015

Prosimy o zgłaszanie na Komisariat Policji w Chocianowie zaobserwowanych naruszeń prawa

Telefony kontaktowe:

  • w godzinach rannych i popołudniowych: 76 846 33 95 lub 997
  • wieczorem oraz w godzinach nocnych: 997
08.03.2015