CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Ogłoszenia

Usuwanie odpadów budowlanych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających podczas wykonywania remontu mieszkań informujemy, że ich odbiór należy zorganizować we własnym zakresie poprzez usługę dodatkową, tj. zamówienie kontenera o pojemności 1 m3, 3 m3 lub 7 m3.

09.02.2024