CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Historia

15 października 1981 r. grupa 47 członków i kandydatów Spółdzielni Mieszkaniowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie na Zebraniu Założycielskim powołała Chocianowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Legnicy w dniu 15.01.1982 r.

Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność przejmując od Spółdzielni Mieszkaniowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie 391 mieszkań w 13 budynkach o łącznej powierzchni 18.484,5 m2. Mając do dyspozycji środki finansowe kredytu bankowego Spółdzielnia przystąpiła do realizacji budownictwa mieszkaniowego.

W latach 1983 - 1985 wybudowano 245 mieszkań w 8 budynkach przy ulicach Armii Krajowej i Sportowej. W roku 1987 Spółdzielnia rozpoczęła realizację budowy Osiedla Zwycięstwa. W pierwszym etapie zrealizowano 316 mieszkań o powierzchni 19.253,7 m2 i 8 lokali użytkowych o powierzchni 1.401,1 m2. Nowe realizowane osiedle zostało w pełni zagospodarowane, szczególną uwagę zwrócono na odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych. Pobliskie lasy dodatkowo dodają uroku i sprawiają, że osiedle jest bardziej przyjazne dla mieszkańców.
W 1992 r. Spółdzielnia oddała do użytku ostatni budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 1-1E.

Aktualnie zasoby Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynoszą łącznie 41.005,79 mw tym:

  • 721 mieszkań w 22 budynkach o łącznej powierzchni 37.597,70 m2,
  • 19 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2.868,70 m2,
  • 1 pustostan o powierzchni 169,99 m2
  • budynek administracyjno - usługowy o powierzchni 369,40 m2,
  • tereny (własność oraz użytk. wieczyste) o pow. 21.928 m2

Stan członków zamieszkałych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 835 osób.

Zarząd Spółdzielni szczególną uwagę zwraca na utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym.

Ogrzewanie mieszkań i dostawa ciepłej wody użytkowej w budynkach  przy ul. Wesołej, Armii Krajowej, Odrodzenia, Bolka I Świdnickiego i Krótkiej realizowane jest z kotłowni osiedlowych WPEC Legnica S.A. za pośrednictwem zmodernizowanych węzłów cieplnych.

W zdecydowanej większości lokali, koszty ogrzewania rozliczane są z zastosowaniem nagrzejnikowych podzielników kosztów. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody zostały wyposażone w zawory równoważące i zawory podpionowe.

Systematycznie realizowane są remonty remontów dachów, klatek schodowych oraz instalacji wewnętrznych. Kompleksowa wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, docieplenie stropodachów, montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych przyczyniły się do oszczędności ciepła oraz energii elektrycznej.

Kompleksowo zrealizowano program termomodernizacyjny budynków współfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykonane prace nadały budynkom nowego, estetycznego wyglądu, zwiększyły komfort zamieszkania, a przede wszystkim wpłynęły na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

W budynku przy ul. Kościuszki 7-7a na wniosek i za zgodą wszystkich jego mieszkańców zamontowano wodomierze z odczytem radiowym co wyeliminowało dotychczasowe różnice w zużyciu wody. Jest to kierunek działań dla następnych budynków.

Za pośrednictwem strony chcielibyśmy na bieżąco informować Państwa o aktualnych sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

Zarówno Zarząd Spółdzielni jak i wszyscy pracownicy wyrażamy nadzieję, że swoje codzienne obowiązki i pracę realizujemy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.