CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Opłaty

Podstawowe składniki opłat za używanie lokali w Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązujące od 01 lutego 2024 r.

Centralne ogrzewanie opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne 4,80 zł/ 5,00 zł/ 5,20 zł /6,00 zł m2
Centralne ogrzewanie koszty rzeczywiste - lokale użytkowe* 1,50 zł/ 2,50 zł/4,50 zł/ 7,00 zł/ 8,00 zł/ 15,00 zł m2
Opłata eksploatacja - lokale mieszkalne 2,60 zł m2
Opłata eksploatacja - lokale użytkowe* 2,60 zł m2
Fundusz remontowy - lokale mieszkalne 2,00 zł - 5,81 zł m2
Fundusz remontowy - lokale użytkowe* 0,80 zł/1,90 zł/ 2,10 zł m2
Podgrzanie wody opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne 40 zł m3
Podgrzanie wody - lokale użytkowe* 40 zł m3
Wywóz nieczystości stałych - lokale mieszkalne 35,00 zł/ 70,00 zł/ 105,00 zł gosp.dom.
Wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe indywidualnie  
Oświetlenie piwnic 4,50 zł miesięcznie
Gaz na Osiedlu Zwycięstwa 18,00zł/19,00/20,00 /23,00 zł osoba
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale mieszkalne 0,89 zł m2
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale użytkowe* 2,00 zł m2

Uwaga!
* cena netto do której należy doliczyć podatek VAT