CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Opłaty

Podstawowe składniki opłat za używanie lokali w Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązujące od 01 marca 2022 r.

Centralne ogrzewanie opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne 4,30 zł/ 4,50 zł/ 4,70 zł /7,00 m2
Centralne ogrzewanie koszty rzeczywiste - lokale użytkowe* 1,35 zł/2,22/7,40/9,32 /10,02 m2
Opłata eksploatacja - lokale mieszkalne 2,10 zł/ 3,50 m2
Opłata eksploatacja - lokale użytkowe* 2,10 zł m2
Fundusz remontowy - lokale mieszkalne 2,00 zł/2,50/2,60/2,70 m2
Fundusz remontowy - lokale użytkowe* 0,80 zł/1,90/2,10 m2
Podgrzanie wody opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne 30 zł m3
Podgrzanie wody - lokale użytkowe* 30 zł m3
Wywóz nieczystości stałych - lokale mieszkalne 35,00 zł/70,00/105,00 gosp.dom.
Wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe indywidualnie  
Oświetlenie piwnic 3,50 zł miesięcznie
Gaz na Osiedlu Zwycięstwa 18,00zł/19,00/20,00 /23,00 zł osoba
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale mieszkalne 0,089 zł m2
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale użytkowe* 1,98 zł/ 0,91 zł m2

Uwaga!
* cena netto do której należy doliczyć podatek VAT