CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Aktualności / Ogłoszenia

Usuwanie odpadów budowlanych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających podczas wykonywania remontu mieszkań informujemy, że ich odbiór należy zorganizować we własnym zakresie poprzez usługę dodatkową, tj. zamówienie kontenera
o pojemności 1 m3 lub kontenera o pojemności 7 m3. Zapotrzebowanie na w/w usługę należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 76 847 91 30, e-mailowo: dsim@pdr-eko.pl lub osobiście w siedzibie Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

Koszt podstawienia kontenera wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów to każdorazowo 216,00 zł za kontener o pojemności do 1 m3 lub 540,00 zł za kontener o pojemności do 7 m3.

Mieszkaniec ma również możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów budowlanych
i rozbiórkowych do Centralnego PSZOK-u przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach.
Odpady przyjmowane są bezpłatnie – w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za wywóz nieczystości.

 

 

 

 

 

09.06.2020